Project description

โครงการก่อสร้าง :
งานรั้ว-กำแพงกันดินและระบบระบายน้ำ @พระสมุทรเจดีย์
รายละเอียดโครงการ :
งานก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน(เสาเข็มตอก) และระบบระบายน้ำ
พื้นที่ใช้สอย :
312 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง :
หมู่ 10 ตำบลในคลองปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
สถานะโครงการ :
แล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อย
โครงการที่พระสมุทรเจดีย์ รูปพื้นที่ว่างเปล่าก่อนที่บริษัทรับเหมากอสร้าง จะทำการก่อสร้างโครงการรั้ว - กำแพง @พระสมุทรเจดีย์
โครงการที่พระสมุทรเจดีย์ รูปพื้นที่ว่างเปล่าก่อนที่บริษัทรับเหมากอสร้าง จะทำการก่อสร้างโครงการรั้ว - กำแพง @พระสมุทรเจดีย์
โครงการที่พระสมุทรเจดีย์ รูปพื้นที่ว่างเปล่าก่อนที่บริษัทรับเหมากอสร้าง จะทำการก่อสร้างโครงการรั้ว - กำแพง @พระสมุทรเจดีย์
โครงการที่พระสมุทรเจดีย์ รูปพื้นที่ว่างเปล่าก่อนที่บริษัทรับเหมากอสร้าง จะทำการก่อสร้างโครงการรั้ว - กำแพง @พระสมุทรเจดีย์
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top