Previous
Next

I AM HERE

” WE BUILD FOR YOU “

บริษัท ไอ แอม เฮีย เป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานสถาปนิก และวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร งานตกแต่งภายใน งานจัดสวน

งานออกแบบ

งานสถาปัตยกรรม งานนวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร งานตกแต่งภายใน งานจัดสวน

งานรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และตกแต่งภายใน

บ้าน โรงงานและอาคารทุกประเภท

1.1

งานประมาณราคา

งานถอดแบบประมาณราคา และจัดจำ BOQ

3

งานบริหารอสังหาริมทรัพย์

ให้คำปรึกษาโครงการก่อสร้าง จัดการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนเริ่มโครงการออกแบบและประเมินราคาโครงการ รวมทั้งรับเหมาก่อสร้างและโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารกับผู้ซื้อทรัพย์สิน

" WE BUILD FOR YOU "