Project description

โครงการก่อสร้าง :
อัลติจูด มาสเตอรี่ สุขุมวิท
รายละเอียดโครงการ :
งานก่อสร้างโครงสร้างบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น (เสาเข็มเจาะ)
พื้นที่ใช้สอย :
460 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง :
ซอยอุดมสุข 34 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานะโครงการ :
แล้วเสร็จ และส่งมอบงานเรียบร้อย
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top