งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถหลังอาคาร 2 และระบบระบายน้ำด้านสะพานพระราม 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

Project description

โครงการก่อสร้าง :
งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถหลังอาคาร 2 และระบบระบายน้ำด้านสะพานพระราม 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
รายละเอียดโครงการ :
งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถหลังอาคาร 2 และระบบระบายน้ำ
พื้นที่ใช้สอย :
2,330 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง :
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานะโครงการ :
แล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อย
งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถหลังอาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถหลังอาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถหลังอาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถหลังอาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปรับปรุงพื้นที่จอดรถหลังอาคาร 2 และระบบระบายน้ำ
ปรับปรุงพื้นที่จอดรถหลังอาคาร 2 และระบบระบายน้ำ
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top