บทความ 5321ก.ย.BOQ สำคัญอย่างไรในการรับเหมาก่อสร้างในปี 2022

BOQ สำคัญอย่างไรในการรับเหมาก่อสร้างในปี 2022

BOQ สำคัญอย่างไรในการรับเหมาก่อสร้างในปี 2022 เอกสาร BOQ คือเอกสารแสดงราคากลางในการรับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นรายละเอียดในงานรับเหมาก่อสร้างทั้งโครงการที่ได้จากการถอดแบบก่อสร้าง แน่นอนว่าเอกสาร BOQ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของบ้านและบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะ และเอกสาร BOQ จะมีความสำคัญอย่างไรในการรับเหมาก่อสร้าง 2022 แล้วจะสามารถคำนวณ BOQ ได้อย่างไร มาดูกันค่ะ

เอกสาร BOQ สำคัญในงานรับเหมาก่อสร้าง 2022

BOQ ย่อมาจาก Bill of Quantities โดยเอกสาร BOQ จะแสดงรายการและค่าใช้จ่ายในงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดของปริมาณงานรับเหมาก่อสร้าง วัสดุที่ใช้รับเหมาก่อสร้าง ปริมาณวัสดุที่ใช้ทั้งจำนวน สี ยี่ห้อ รุ่น เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการรับเหมาก่อสร้าง ค่าแรงของผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างบางรายหรือผู้รับเหมาก่อสร้างอาจใส่กำไรที่ได้จากงานรับเหมาก่อสร้างลงไปด้วยค่ะ ซึ่งเอกสาร BOQ ไม่ได้มีความสำคัญแค่บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อเจ้าของบ้านในการยื่นขอสินเชื่อบ้านด้วยค่ะ

iamhere BOQ-สำคัญอย่างไรในการรับเหมาก่อสร้างในปี2022-

BOQ สำคัญต่อเจ้าของบ้านแค่ไหน?

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 2022 หรือผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ จะมีการจัดทำเอกสาร BOQ ให้กับเจ้าของบ้าน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบราคาของบริษัทเหมาก่อสร้างหลาย ๆ ราย อีกทั้งยังแสดงรายละเอียดในการรับเหมาก่อสร้างบ้านทั้งโครงการ ซึ่งได้จากการถอดแบบรับเหมาก่อสร้างทางสถาปนิกและวิศวกรรมค่ะ โดย BOQ มีความสำคัญกับเจ้าของบ้านดังนี้ค่ะ

  • BOQ ใช้ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร

การยื่นขอสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัยกับธนาคารเป็นสิ่งเจ้าของบ้านต้องทำ ด้วยการรับเหมาก่อสร้างบ้านต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 2022 มีการจัดทำเอกสาร BOQ ให้แก่เจ้าของบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถยื่นเอกสาร BOQ ซึ่งเป็นในเสนอราคาค่ารับเหมาก่อสร้างจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้แก่ธนาคาร เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติสินเชื่อบ้าน โดยทางธนาคารจะพิจารณาว่าวงเงินที่ขอกู้มีความสอดคล้องกับ BOQ หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้การขออนุมัติเป็นไปได้ง่ายขึ้นค่ะ

  • BOQ ช่วยเปรียบเทียบราคากลาง

อย่างที่ทราบกันดีนะคะ ค่าวัสดุที่ใช้รับเหมาก่อสร้างสูง และต้องใช้งบประมาณในการรับเหมาก่อสร้างบ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 2022 มักจะใส่ราคาค่าวัสดุรับเหมาก่อสร้างคร่าว ๆ เพื่อใช้คำนวณงบประมาณในการรับเหมาก่อสร้างเอาไว้ ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถใช้เอกสาร BOQ ในการเปรียบเทียบค่ารับเหมาก่อสร้างของผู้รับเหมารายอื่น ๆ ที่เสนอราคามาได้ค่ะ โดย BOQ จะเปรียบเทียบให้เห็นราคาค่ารับเหมาก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุดค่ะ

รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมและออกแบบ By I AM HERE
  • ใช้ BOQ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ในงานรับเหมาก่อสร้าง 2022 นั้น จะต้องตรวจสอบการทำงานได้อย่างชัดเจน ซึ่ง BOQ สามารถใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง จำนวนการใช้วัสดุรับเหมาก่อสร้าง ซึ่ง BOQ นี้ใช้ตรวจเช็กได้ว่าผู้รับเหมาก่อสร้างมีการทำงานเป็นอย่างไร มีวัสดุหรืองานใดขาดตกไปหรือไม่ โดยเจ้าของบ้านสามารถใช้ BOQ ตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้าทั้งในระหว่างการรับเหมาก่อสร้าง และใช้ตรวจรับงานก่อนส่งมอบด้วยค่ะ

BOQ คำนวณได้ไม่ยาก

โดยปกติแล้วการคำนวณเอกสาร BOQ นั้น ทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ถอดแบบให้กับเจ้าของบ้าน แต่ถ้าเจ้าของบ้านต้องการต่อเติมเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วเลือกใช้บริการผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย สามารถคำนวณ BOQ ออกมาเป็นค่าใช้จ่ายเองได้ หรือต้องการตรวจสอบความสอดคล้องกับ BOQ ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเสนอมา สามารถคำนวณได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ

  1. จัดหมวดหมู่งานรับเหมาก่อสร้าง

การรับเหมาก่อสร้างบ้าน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ รับเหมาก่อสร้างบ้านทั้งหลัง หรือการรับเหมาก่อสร้างต่อเติมแค่บางส่วน หากเจ้าของบ้านต้องการรับเหมาก่อสร้างบ้านสักหลัง แบ่งงานออกเป็นกลุ่ม เช่น งานเตรียมพื้นที่ งานพื้นผิว งานโครงสร้าง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่าง งานทาสี งานไฟฟ้า งานสุขภัณฑ์ งานประปา งานตกแต่งภายใน เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านต้องการทำอะไรบ้าง แล้วจึงคำนวณค่ารับเหมาก่อสร้างตามหมวดหมู่ที่ได้จัดไว้ค่ะ

งานออกแบบอาคารหอประชุมและจัดเลี้ยง @ศรีนครินทร์ โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง iamhere ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน และออกแบบภายใน-นอก
  1. วัดขนาดของพื้นที่ให้ชัดเจน

ในการคำนวณ BOQ จะต้องวัดขนาดของพื้นที่ให้ชัดเจน และใช้หน่วยเป็นเมตรหรือตารางเมตรด้วยเป็นหน่วยที่ใช้ซื้อวัสดุที่ใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างค่ะ ตัวอย่างเช่น วัดพื้นที่บ้านได้ 200 ตร.ม. สร้างบ้าน 2 ชั้น ต้องระบุใน BOQ ว่า ปรับพื้นผิว 200 ตร.ม. ตอกเสาเข็ม 3 เมตร 30 ตัน ใช้โครงสร้างเหล็กรวม 400 กก. ใช้กระเบื้องปูพื้น 200 ตร.ม. เป็นต้น

  1. ตรวจสอบราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

การตรวจสอบราคาวัสดุที่ใช้รับเหมาก่อสร้างมีความสำคัญอย่างมากนะคะ ด้วยงบประมาณที่ใช้รับเหมาก่อสร้างบ้านครึ่งหนึ่งจะมาอยู่ในส่วนนี้ โดยเจ้าของบ้านควรตรวจสอบราคาค่าวัสดุที่ใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างบ้านจากร้านค้าขนาดใหญ่ ด้วยร้านวัสดุก่อสร้างมักทำใบเสนอราคา ตามรายงานที่เจ้าของบ้านต้องการ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปเช็กเองค่ะ

ทีนี้เจ้าของบ้านคงทราบกันแล้วนะคะว่า BOQ มีความสำคัญต่อทั้ง ผู้รับเหมาก่อสร้างและตัวเจ้าของบ้านเอง ด้วย BOQ ใช้แสดงรายละเอียดในงานรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด ใช้เปรียบเทียบราคาค่ารับเหมาก่อสร้าง ทั้งเจ้าของบ้านยังใช้ BOQ ยื่นกู้ขอสินเชื่อบ้านได้ อีกทั้งเจ้าของบ้านยังสามารถคำนวณ BOQ ได้ไม่ยากอีกด้วยค่ะ

หากคุณต้องการผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี มีความชำนาญในงานรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ และเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้มาตรฐานหมดปัญหากังวลใจในงานรับเหมาก่อสร้าง งบประมาณไม่บานปลาย ปรึกษาเราได้เลยค่ะ I AM HERE เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รับต่อเติมและตกแต่งภายใน มีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรและทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์การทำงานรับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 15 ปี เราพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ตลอดจนส่งมอบโครงการ และมีบริการหลังการขาย ให้ I AM HERE ดูแลงานรับเหมาก่อสร้างของคุณค่ะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-068-3449

Tel : 063-178-3599

Line : @Iamhere999

Facebook : รับก่อสร้าง By I AM HERE

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags:
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top