บทความ 537ก.ย.7 ทริคจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านไม่ให้ทิ้งงาน

7 ทริคจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านไม่ให้ทิ้งงาน

7 ทริคจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านไม่ให้ทิ้งงาน การเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี มีบริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ด้วยผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านตามหาอย่างแน่นอน เพราะการรับเหมาก่อสร้างบ้านสักหลังต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นการเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน มาดำเนินการรับเหมาก่อสร้างบ้านให้เราต้องมีความพิถีพิถันอย่างมากนะคะ เพราถ้าเราเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพ เราอาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังได้ค่ะ วันนี้แอดมินมี 7 ทริคจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านอย่างไรไม่ให้ทิ้งงานมาแนะนำค่ะ

ผลงานการออกแบบ โครงการอัลติจูดมาสเตอรี่@สุขุมวิท By i am here บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน และออกแบบ
  1. สัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

เมื่อเจ้าของบ้านเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านที่ต้องการได้แล้ว เจ้าของบ้านควรทำสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษร และใส่รายละเอียดในการรับเหมาก่อสร้างบ้านให้ครบถ้วน ไม่ใช่เพียงสัญญาใจหรือการยืนยันปากเปล่านะคะ เพราะหากผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านทำงานผิดพลาด หรือผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านทิ้งงาน เจ้าของบ้านจะได้มีหลักฐานยืนยันกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน ในการรับผิดชอบงานให้เป็นไปตามสัญญาค่ะ

ผลงานการออกแบบบ้าน ในโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น @สาธุประดิษฐ์ 57 รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี บริษัทรับเหมากอสร้างครบวงจร
  1. ผลงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน

สิ่งที่ทำให้เจ้าของบ้านตัดสินใจเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านก็คือ ผลงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านนั้น ๆ ว่ามีผลงานรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างไรบ้าง สามารถรับเหมาก่อสร้างครบวงจรและมีผลงานรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดีหรือไม่ มีทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพไหม รวมถึงมีเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ที่โชว์ผลงานรับเหมาก่อสร้างหรือไม่ เพราะบริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดีและมีความน่าเชื่อถือ จะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่การเริ่มรับเหมาก่อสร้าง การขึ้นโครงบ้านไปจนถึงรับเหมาก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จค่ะ

I AM HERE รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น @สุขสวัสดิ์ 64 ผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี
  1. บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องทำบัญชี B.O.Q.

ความซื่อสัตย์เป็นหัวใจหลักของการทำงานรับเหมาก่อสร้างบ้านเลยนะคะ ด้วยผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรนั้น จะจัดหาวัสดุก่อสร้างมาใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างบ้าน ดังนั้นบริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดีและได้มาตรฐาน จะต้องจัดทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาที่ใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างให้ครบถ้วน โดยเป็นการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของงานรับเหมาก่อสร้าง ปริมาณงาน หน่วยที่ใช้วัดและจ่ายเงิน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงของผู้รับเหมาก่อสร้าง และบัญชี B.O.Q. นี้ยังใช้เบิกจ่ายเงิน (Payment) หรือเบิกจ่ายเงินในระหว่างการรับเหมาก่อสร้าง (Interim Payment) เป็นต้น โดยบัญชี B.O.Q. จะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้านรูปภาพงานออกแบบภายใน โครงการ @สุขสวัสดิ์ โดย iamhere บริษัทรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้าน
  1. วางแผนงบประมาณอย่างเป็นระบบ

ในการรับเหมาก่อสร้างบ้านสักหลังต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าเจ้าของบ้านจะเลือกใช้บริการจากผู้รับเหมาก่อสร้างหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างก็ตาม ในสัญญารับเหมาก่อสร้างควรกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการจ่ายเงินที่ชัดเจน โดยเจ้าของบ้านควรจ่ายเงินค่ารับเหมาก่อสร้างเมื่องานเสร็จตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ค่ะ

รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้านรูปภาพงานออกแบบภายใน โครงการ @สุขสวัสดิ์ โดย iamhere บริษัทรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้าน และรับออกแบบภายใน-ภายนอก
  1. แบ่งจ่ายค่ารับเหมาก่อสร้างเป็นงวดงาน

การแบ่งจ่ายเงินค่ารับเหมาก่อสร้างนั้น เจ้าของบ้านควรจ่ายค่ามัดจำ 10 % ก่อน เพื่อดูการทำงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่ามีความเชี่ยวชาญในงานรับเหมาก่อสร้างมากเพียงไร รวมถึงดูความเป็นมืออาชีพของทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยค่ะ ซึ่งการที่เจ้าของบ้านแบ่งจ่ายเงินค่ารับเหมาก่อสร้างบ้านเป็นงวดงานนั้น เพื่อป้องกันบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง เร่งทำงานจนไม่เก็บรายละเอียดงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้เรียบร้อย รวมถึงป้องกันบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างทิ้งงานค่ะ

รูปภาพงานออกแบบภายในส่วนของห้องโถง โครงการ @สุขสวัสดิ์ โดย iamhere บริษัทรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้าน และรับออกแบบภายใน-ภายนอก
  1. ตรวจสอบความคืบหน้างานรับเหมาก่อสร้าง

จริงอยู่ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดีและได้มาตรฐาน จะมีทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพคอยตรวจสอบความคืบหน้าในงานรับเหมาก่อสร้างบ้าน และความเรียบร้อยของงานรับเหมาก่อสร้างบ้านอยู่แล้ว แต่เจ้าของบ้านควรเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยในงานรับเหมาก่อสร้างบ่อย ๆ เพื่อให้งานรับเหมาก่อสร้างบ้านเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ป้องกันการทำงานนอกลู่นอกทางของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเจ้าของบ้านอาจจะสุ่มเวลาเข้าไปตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านค่ะ

งานออกแบบอาคารหอประชุมและจัดเลี้ยง @ศรีนครินทร์ โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง iamhere ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน และออกแบบภายใน-นอก
  1. ตรวจรับงานด้วยผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ

การที่เจ้าของบ้านเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรนั้น เพราะมีทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในงานรับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ ที่นอกจากจะได้งานรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดีแล้ว ยังมีบริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ทั้งทีมวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร ที่คอยให้คำปรึกษาและควบคุมการทำงานรับเหมาก่อสร้างในทุก ๆ ขั้นตอน รวมถึงการตรวจรับงานรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี เพื่อให้ได้งานรับเหมาก่อสร้างบ้านที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามสัญญาการจ้างรับเหมาก่อสร้างบ้านด้วยค่ะ

ทริคการเลือกจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 7 ข้อที่แอดมินนำมาฝากในวันนี้ นอกจาก เป็นตัวช่วยให้เจ้าของบ้านตัดสินใจเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี ที่มีบริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร พร้อมด้วยทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เจ้าของบ้านได้บ้านในฝันที่สวยงาม รวมถึงบ้านที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ที่สำคัญเจ้าของบ้านไม่ต้องเสี่ยงโดยผู้รับเหมาก่อสร้างทิ้งงานด้วยค่ะ

หากคุณต้องการผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี มีความชำนาญในงานรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ และเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้มาตรฐานหมดปัญหากังวลใจในงานรับเหมาก่อสร้าง งบประมาณไม่บานปลาย ปรึกษาเราได้เลยค่ะ I AM HERE เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รับต่อเติมและตกแต่งภายใน มีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรและทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์การทำงานรับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 15 ปี เราพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ตลอดจนส่งมอบโครงการ และมีบริการหลังการขาย ให้ I AM HERE ดูแลงานรับเหมาก่อสร้างของคุณค่ะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-068-3449

Tel : 063-178-3599

Line : @Iamhere999

Facebook : รับก่อสร้าง By I AM HERE

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags:
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top