บทความ 5330ส.ค.5 ข้อควรรู้อยากสร้างบ้านต้องเตรียมตัวอย่างไร

5 ข้อควรรู้อยากสร้างบ้านต้องเตรียมตัวอย่างไร

5 ข้อควรรู้อยากสร้างบ้านต้องเตรียมตัวอย่างไร การมีบ้านสักหลังเป็นความฝันของใครหลาย ๆ คน และในการสร้างบ้านใหม่สักหลังนั้น ไม่ใช่แค่เตรียมงบประมาณ การมองหาผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านคุณภาพดีเท่านั้น แต่ในการรับเหมาก่อสร้างบ้านในฝันของใครหลาย ๆ คนนั้น ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เจ้าของบ้านควรรู้ และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านจะเริ่มดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างบ้านค่ะ

I AM HERE รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น @สุขสวัสดิ์ 64 ผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี
  1. สร้างบ้านสักหลังต้องเริ่มต้นอย่างไร

ไม่ว่าเจ้าของบ้านจะเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน หรือมองหาผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านมืออาชีพก็ตาม สิ่งแรกที่เจ้าของบ้านจะเลือกก็คือ การเลือกแบบบ้านหรือรูปร่างหน้าตาของตัวบ้านที่สวยงาม ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ แน่นอนว่าคุณจะได้บ้านที่สวยงาม แต่คุณอาจได้บ้านที่มีฟังก์ชันไม่ตอบโจทย์การใช้งานค่ะ ซึ่งการที่เจ้าของบ้านเลือกใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี จะแนะนำให้เจ้าของบ้านสำรวจความต้องการของสมาชิกในครอบครัวก่อน ว่าต้องการพื้นที่ใช้สอยอย่างไร เพื่อที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านได้ออกแบบบ้านที่มีความสวยงาม และตอบโจทย์การใช้งานของสมาชิกภายในบ้านค่ะ รวมถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างยังสามารถประเมินงบประมาณที่ใช้รับเหมาก่อสร้างบ้านทั้งหมดได้อีกด้วยค่ะ

รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมและออกแบบ By I AM HERE
  1. งบประมาณรับเหมาก่อสร้างบ้าน

การที่เจ้าของบ้านเลือกใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรในการรับเหมาก่อสร้างบ้านนั้น จะช่วยให้เจ้าของบ้านประเมินราคาในการรับเหมาก่อสร้างบ้านได้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานรับเหมาก่อสร้างบ้านจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

หากเจ้าของบ้านต้องการทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างสามารถคำนวณค่ารับเหมาก่อสร้างบ้านได้ จากปริมาณวัสดุก่อสร้าง เนื้องานรับเหมาก่อสร้าง และค่าดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านออกมาจากค่าออกแบบบ้าน ซึ่งจะได้ราคาค่ารับเหมาก่อสร้างบ้านทั้งหมดค่ะ

รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้านรูปภาพงานออกแบบภายใน โครงการ @สุขสวัสดิ์ โดย iamhere บริษัทรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้าน และรับออกแบบภายใน-ภายนอก
  1. เลือกวัสดุอย่างไรให้เหมาะสมกับบ้าน

สำหรับเจ้าของบ้านที่ใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรนั้น จะมีทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างมาให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการของเจ้าของบ้าน ทั้งความสวยงาม ความคุ้มค่า ที่สำคัญยังช่วยควบคุมค่าวัสดุให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ได้ด้วยค่ะ แต่ถ้าเจ้าของบ้านเป็นผู้เลือกวัสดุในงานรับเหมาก่อสร้างบ้านเอง จะต้องศึกษาในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในส่วนต่าง ๆ ของบ้านให้ดี และควรเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุที่จะใช้ ความยากง่ายในการใช้งาน ราคาค่าวัสดุ และที่สำคัญคือความยากง่ายในการหามาซ่อมเมื่อวัสดุชิ้นนั้นเกิดความเสียหายค่ะ

งานออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น @สุขสวัสดิ์ 26 บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน I AM HERE รับเหมาก่อสร้างบ้านคุณภาพดี ทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างครบวงจร
  1. ระยะเวลาในการรับเหมาก่อสร้างบ้าน

บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาในการรับเหมาก่อสร้างบ้านนานแค่ไหน เจ้าของบ้านสามารถพิจารณาได้จากระยะเวลาในการเลือกแบบบ้านและการออกแบบบ้านค่ะ หากเป็นแบบบ้านมาตรฐานที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านมีอยู่แล้ว สามารถดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างบ้านได้ทันที แต่ถ้าสถาปนิกต้องออกแบบบ้านใหม่ โดยปกติจะใช้เวลาออกแบบตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป แต่ถ้าเจ้าของบ้านมีความพิถีพิถันในการออกแบบบ้านอาจจะใช้เวลามากกว่า 1 ปีค่ะ

ส่วนระยะเวลาในการรับเหมาก่อสร้างบ้านนั้น หากเจ้าของบ้านเลือกใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี หมดกังวลในเรื่องของการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน และการขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการได้เลยค่ะ เพราะบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการในส่วนนี้ให้ค่ะ ซึ่งระยะเวลาในการรับเหมาก่อสร้างบ้านที่มีรายละเอียดไม่ซับซ้อน อาจใช้เวลาดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างประมาณ 8-12 เดือนค่ะ แต่ถ้ารับเหมาก่อสร้างที่มีความซับซ้อน มีรายละเอียดมาก อาจจะใช้เวลารับเหมาก่อสร้างบ้านตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปค่ะ

รูปภาพงานออกแบบภายในส่วนของห้องโถง โครงการ @สุขสวัสดิ์ โดย iamhere บริษัทรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้าน และรับออกแบบภายใน-ภายนอก
  1. เลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี

ในการรับเหมาก่อสร้างบ้าน เพื่อให้ได้บ้านที่สวยงามตรงตามความต้องการของเจ้าของบ้านนั้น ควรเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรค่ะ ซึ่งเจ้าของบ้านจะหมดปัญหางานรับเหมาก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนด ผู้รับเหมาก่อสร้างทิ้งงาน หรือได้งานรับเหมาก่อสร้างไม่เรียบร้อย และงานรับเหมาก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี จะมีการทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพและมีประสบการณ์มาควบคุมงานก่อสร้าง คอยตรวจสอบและแก้ไขจุดผิดพลาด ผู้รับเหมาก่อสร้างมีความเข้าใจในเนื้องาน มีการทำงานประสานกันระหว่างสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาก่อสร้างได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ

หากคุณต้องการผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี มีความชำนาญในงานรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ และเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้มาตรฐานหมดปัญหากังวลใจในงานรับเหมาก่อสร้าง งบประมาณไม่บานปลาย ปรึกษาเราได้เลยค่ะ I AM HERE เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รับต่อเติมและตกแต่งภายใน มีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรและทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์การทำงานรับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 15 ปี เราพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ตลอดจนส่งมอบโครงการ และมีบริการหลังการขาย ให้ I AM HERE ดูแลงานรับเหมาก่อสร้างของคุณค่ะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-068-3449

Tel : 063-178-3599

Line : @Iamhere999

Facebook : รับก่อสร้าง By I AM HERE

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags:
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top