บทความ 538ก.ค.บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องมีวิศวกรสายไหนบ้าง

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องมีวิศวกรสายไหนบ้าง

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องมีวิศวกรสายไหนบ้าง เคยสงสัยกันบ้างไหมคะ ว่าในบริษัทรับเหมาก่อสร้างภายในองค์กรจำเป็นจะต้องมีวิศวกรกี่สายงาน เพื่อให้การทำงานในแต่ละกระบวนการนั้นได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยมากที่สุด เราไปดูกันเลยค่ะว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะมีวิศวกรอยู่กี่สายงาน และมีหน้าที่อย่างไรบ้าง

Project Manager (PM): ผู้จัดการโครงสร้าง

มีหน้าที่บริหารโครงสร้างและดำเนินงานต่างๆ เช่น คิด วิเคราะห์ กำหนดงานภายในโครงการ รับผิดชอบงานรับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เสร็จทันเวลา อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ รวมถึงทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคอยรายงานข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องมีวิศวกรสายไหนบ้าง
Project Engineer (PE): วิศวกรโครงการ

วิศวกรโครงสร้าง มีหน้าที่วางแผนโครงสร้าง วางแผนงบประมาณ วางแผนเรื่องอุปกรณ์  ดูแลงานรับเหมาก่อสร้าง และคอยทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบให้งานที่ออกมาตรงตามมาตรฐาน

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องมีวิศวกรสายไหนบ้าง
Mechanical Engineer (ME): วิศวกรเครื่องกล
  • จัดทำแผนงาน กำหนดปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ออกแบบ ติดตั้งระบบต่างๆ
  • ถอดแบบประเมินราคาเครื่องกล
  • ตรวจสอบ ทดสอบ และควบคุมการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ควบคุมงานก่อสร้าง
  • รายงานความคืบหน้าของหน้างาน
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องมีวิศวกรสายไหนบ้าง
Electrical Engineer (EE): วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า มีหน้าที่ออกแบบงานระบบวิศวกรรมภายในอาคาร เช่น งานระบบปรับอากาศ ระบบอากาศและไฟฟ้า ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องมีวิศวกรสายไหนบ้าง
QA Engineer (Quality Assurance): วิศวกรตรวจสอบ QA

วิศวกรตรวจสอบ QA มีหน้าที่คอยควบคุมสเปคงานต่างๆ ให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพการก่อสร้าง ทำหน้าที่วางแผนการทำงานเชิงระบบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการก่อสร้าง รวมถึงกำหนดแนวทาง และวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำงานระยะยาว

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องมีวิศวกรสายไหนบ้าง
QC Engineer (Quality Control): วิศวกรตรวจสอบ QC

 วิศวกรตรวจสอบ QC มีหน้าที่คอยควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้ตรงกับมาตรฐานต่างๆ ที่วิศวกร QA กำหนดไว้ในระดับปฏิบัติการ

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องมีวิศวกรสายไหนบ้าง
Safety Engineer: วิศวกรสาย Safety

วิศวกรสาย Safety มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องมีวิศวกรสายไหนบ้าง (6)
Office Engineer: วิศวกรสายสำนักงาน
  • ดูแลการสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง ไม่ให้เป็นอุปสรรคกับแบบแปลนการก่อสร้าง
  • จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และข้อเสนอต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้
  • คำนวณการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานจริง เพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง และแผนการสั่งซื้อวัสดุ
  • เตรียมแบบ Shop Drewing ในการก่อสร้าง
  • ตรวจสอบงาน และสรุปงานเพิ่ม-ลด

เมื่ออ่านบทความนี้แล้วจะพบว่าในบริษัทรับเหมาก่อสร้างนั้น จำเป็นจะต้องมีวิศวกรอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 สายงานด้วยกัน ซึ่งแต่ละสายงานก็จะมีหน้าที่และความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป หากขาดวิศวกรสายงานใดสายงานหนึ่งไปอาจจะส่งผลทำให้สิ่งก่อสร้างนั้นๆ ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ และอาจจะส่งผลเสียให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงผู้อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไอ แอม เฮีย จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และ ตกแต่งภายใน โดยทีมงานสถาปนิก และ วิศวกร ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เราก่อตั้งมาจากกลุ่มคนทำงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานก่อสร้าง ที่พร้อมจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าที่ใช้บริการ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-068-3449

Tel : 063-178-3599

Line : @Iamhere999

Facebook : รับก่อสร้าง By I AM HERE

Tags:
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top