บทความ 5314ก.ย.ต้องรู้ BOQ คืออะไร ถ้าไม่อยากถูกผู้รับเหมาก่อสร้างโกง

ต้องรู้ BOQ คืออะไร ถ้าไม่อยากถูกผู้รับเหมาก่อสร้างโกง

ต้องรู้ BOQ คืออะไร ถ้าไม่อยากถูกผู้รับเหมาก่อสร้างโกง สิ่งสำคัญของการรับเหมาก่อสร้างบ้าน คือการเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน ที่มีบริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ดำเนินการก่อสร้างด้วยทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดีและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ได้บ้านในฝันที่สวยงามตามความต้องการของเจ้าของบ้านนะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญในการเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านก็คือ การจัดทำ BOQ นั่นเองค่ะ แล้ว BOQ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในงานรับเหมาก่อสร้าง แอดมินมีคำตอบค่ะ

งานออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น @สุขสวัสดิ์ 26 รับเหมาก่อสร้างบ้านคุณภาพดี I AM HERE บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน

BOQ คืออะไรกันนะ?

การจัดทำ BOQ หรือ Bill of Quantities คือ เอกสารแสดงราคากลางของรายการวัสดุ และค่าใช้จ่ายในงานรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งออกโดยสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะ BOQ จะแสดงรายละเอียดที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำในโครงการรับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ ว่าใช้วัสดุอะไรบ้าง ปริมาณเท่าไหร่ ราคากี่บาท รวมถึงค่าแรงในการรับเหมาก่อสร้าง โดยถอดมาจากแบบที่ใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด เช่น แบบทางสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมระบบ เป็นต้นค่ะ

นอกจากนี้บริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านบางราย อาจระบุถึงกำไรและค่าดำเนินการให้เห็นโดยคิดจากมูลค่าใน BOQ นั่นเองค่ะ และเอกสาร BOQ นี้ยังใช้ในขั้นตอนการหาบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยนำมาเปรียบเทียบราคาค่ารับเหมาก่อสร้างบ้านของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแต่ละรายด้วยค่ะ และเจ้าของบ้านยังสามารถใช้เอกสาร BOQ ตรวจสอบการทำงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้อีกด้วยค่ะ

บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร รับเหมาก่อสร้างบ้านคุณภาพ

หมวดหมู่ของ BOQ มีอะไรบ้าง

อย่างที่กล่าวไปนะคะ BOQ คือเอกสารแสดงรายละเอียดในงานรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงค่าวัสดุ และค่าแรงของผู้รับเหมาก่อสร้าง ในการจัดทำ BOQ จึงมีการแบ่งรายละเอียดในการรับเหมาก่อสร้างบ้านดังต่อไปนี้ค่ะ

  • หมวดที่ดินและการเตรียมงาน แสดงค่าใช้จ่ายในการเตรียมพร้อมรับเหมาก่อสร้าง เช่น รื้อถอนอาคาร ปรับพื้นที่หน้าดิน เป็นต้น
  • หมวดโครงสร้าง เป็นการแสดงรายละเอียดและปริมาณของงานโครงการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างคอนกรีต คอนกรีตหยาบ หรือไม้ค่ะ
  • หมวดสถาปัตยกรรม เป็นงานรับเหมาก่อสร้างในส่วนของ หลังคา พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง และงานทาสีค่ะ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านจะต้องแสดงราคาวัสดุ เช่น กระเบื้องหลังคา พื้นซีเมนต์ ผนังคอนกรีต บันได กระเบื้องปูพื้น กระจก ประตูบ้าน เป็นต้นค่ะ
  • หมวดงานระบบ ประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล และเดินท่ออากาศค่ะ
  • หมวดอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ
รูปภาพงานออกแบบภายในส่วนของห้องโถง โครงการ @สุขสวัสดิ์ โดย iamhere บริษัทรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้าน และรับออกแบบภายใน-ภายนอก

ความสำคัญของ BOQ ในงานรับเหมาก่อสร้าง

  • เอกสารแสดงราคากลางในงานรับเหมาก่อสร้าง

BOQ เป็นหนึ่งในขั้นตอนรับเหมาก่อสร้างบ้าน ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดทำขึ้น โดยเอกสาร BOQ จะแสดงรายละเอียดหลัก ๆ ตั้งแต่ปริมาณงานรับเหมาก่อสร้างบ้าน ราคาวัสดุที่ใช้ในงานรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงค่าแรงของผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ได้ถอดแบบมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมระบบ

  • เอกสารถอดแบบ BOQ

อย่างที่กล่าวไปนะคะ บริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี และมีบริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร จะต้องมีการจัดทำเอกสาร BOQ ขึ้น เพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบรายละเอียดงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเอกสาร BOQ นี้ยังใช้หาบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านที่ให้ราคาดี โดยเจ้าของบ้านสามารถใช้เอกสาร BOQ ในการเปรียบเทียบราคาค่ารับเหมาก่อสร้างบ้านจากผู้รับเหมาก่อสร้างหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างแต่ละเจ้าได้ค่ะ

รูปภาพงานออกแบบภายใน โครงการ @สุขสวัสดิ์ โดย iamhere บริษัทรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้าน และรับออกแบบภายใน-ภายนอก
  • คุมงบประมาณได้ด้วย BOQ

เจ้าของบ้านสามารถใช้เอกสาร BOQ ควบคุมงบประมาณ ค่ารับเหมาก่อสร้างได้ทั้งโครงการเลยค่ะ เพราะการถอดแบบ BOQ จะระบุสเปคของวัสดุรับเหมาก่อสร้างอย่างละเอียด ตั้งแต่ วัสดุ รุ่น ยี่ห้อ สี ปริมาณที่ใช้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งแสดงรายละเอียดราคาในการรับเหมาก่อสร้างไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ทั้งยังใช้เอกสาร BOQ อ้างอิงได้ทำให้เจ้าของบ้านทราบราคาที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงนอกเหนือจากแบบที่ถอดมาค่ะ

  • BOQ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

เอกสาร BOQ มีการระบุชัดเจนถึงปริมาณงานรับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถใช้เอกสาร BOQ นี้ในการตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างว่าได้ดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างไปถึงไหน ใช้วัสดุก่อสร้างในปริมาณที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งการถอดแบบ BOQ มักจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบ แต่บริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดีจะมีทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างมาคอยตรวจสอบการทำงานในทุก ๆ ขั้นตอนค่ะ

งานรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น@รามคำแหง โดย ไอ แอม เฮีย บริษัทรับเหมาก่อสร้าง นนทบุรี ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน

I AM HERE บริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี

สำหรับเจ้าของบ้านที่กำลังมองหาบริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี และรับเหมาก่อสร้างบ้านราคามิตรภาพ มาที่ I AM HERE สิคะ เพราะเราคือบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีบริการรับเหมาก่อสร้างคุณภาพดีค่ะ I AM HERE เราให้บริการรับเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคาร รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รับเหมาก่อสร้างบ้าน ดำเนินงานโดยผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในงานรับเหมาก่อสร้างทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรระบบ สถาปนิก ที่พร้อมให้บริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจรค่ะ

หากคุณต้องการผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดี มีความชำนาญในงานรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ และเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้มาตรฐานหมดปัญหากังวลใจในงานรับเหมาก่อสร้าง งบประมาณไม่บานปลาย ปรึกษาเราได้เลยค่ะ I AM HERE เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รับต่อเติมและตกแต่งภายใน มีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรและทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์การทำงานรับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 15 ปี เราพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ตลอดจนส่งมอบโครงการ และมีบริการหลังการขาย ให้ I AM HERE ดูแลงานรับเหมาก่อสร้างของคุณค่ะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-068-3449

Tel : 063-178-3599

Line : @Iamhere999

Facebook : รับก่อสร้าง By I AM HERE

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags:
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top