Project description

โครงการออกแบบ :
งานออกแบบโครงการอพาร์ทเม้นท์
รายละเอียดโครงการ :
อพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น จำนวน 12 ห้อง, อพาร์ทเม้นท์ 1 ชั้น จำนวน 6 ห้อง
พื้นที่ใช้สอย :
ภายในห้อง 24 ตร.ม. ประกอบด้วย ห้องนอน ห้องน้ำ มีลานจอดรถและพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อน
สถานที่ก่อสร้าง :
ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top