Project description

โครงการก่อสร้าง :
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม) โรงเรียนวัดใหญ่
รายละเอียดโครงการ :
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม) โรงเรียนวัดใหญ่ (เสาเข็มตอกไมโครไพล์)
พื้นที่ใช้สอย :
228 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง :
โรงเรียนวัดใหญ่ 14/3 หมู่ 3 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
สถานะโครงการ :
แล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อย
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top