Project description

โครงการก่อสร้าง :
ภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โครงการนารายณ์ พร็อพเพอตี้
รายละเอียดโครงการ :
งานก่อสร้าง Hardscape บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง (เสาเข็มตอก), งานทางเดิน MAIN PARK, งานโครงสร้างสนามเด็กเล่น, งานโครงสร้าง PAVILION, งานม้านั่ง, งานกระถางกันดิน
พื้นที่ใช้สอย :
880 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง :
ถนนทองจันทร์เอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สถานะโครงการ :
แล้วเสร็จ และส่งมอบงานเรียบร้อย
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top