Project description

โครงการก่อสร้าง :
งานก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมห้องรับรอง โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)
รายละเอียดโครงการ :
งานก่อสร้างอาคารเรียนคหกรรม พร้อมห้องรับรอง (เสาเข็มตอก)
พื้นที่ใช้สอย :
192 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง :
โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) 2 หมู่ 8 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
สถานะโครงการ :
แล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อย
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top